Vítáme Vás na stránkách privátního zdravotnického zařízení


Laboratoře lékařské genetiky s.r.o.


male

Lékařská genetika je rozvíjející se lékařský obor, který čerpá z poznatků o vlivu genetických a vnějších faktorů na vznik nejrůznějších vad a chorob. V současné době se klinická genetika zaměřuje především na prevenci a diagnostiku. Prevence představuje zjišťování genetického rizika různých vad a chorob; diagnostika odhaluje vrozené vývojové vady, geneticky podmíněné choroby a jejich riziko. Zároveň vyšetřuje i nosičství určitých chorob, tzn., že jedinec chorobou sám netrpí, ale jeho potomci by již mohli.

Naše zdravotnické zařízení je tvořeno ambulancí klinické genetiky a genetickou laboratoří.

 

Ambulance klinické genetiky

pod vedením MUDr. Ivy Bělobrádkové poskytuje genetické konzultace jedincům a rodinám s podezřením na genetickou poruchu.

 

Genetická laboratoř

pod vedením RNDr. Michala Konečného PhD. provádí prenatální a postnatální vyšetření karyotypů jak klasickými metodami, tak i pomocí FISH   techniky. Dále také molekulární diagnostiku dědičných onemocnění z izolované DNA. Všechna poskytovaná vyšetření viz LABORATOŘ.  • Naše pracoviště nabízí genetické konzultace a specializovaná genetická vyšetření akreditovanou laboratoří.

 

  • U těhotných žen se zaměřujeme na časnou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu, provádíme biochemický screening, ultrazvuková vyšetření plodu a odběr oplodové vody. Po případném odběru plodové vody jsou výsledky známy nejdéle do 14-ti dnů.

 

  • Párům s poruchou plodnosti, opakovanými potraty nebo s genetickou zátěží v rodině poskytujeme odborné poradenství a specializovaná genetická vyšetření.

 

  • Nyní nabízíme spolehlivé vyšetření Downova syndromu plodu z odběru krve matky - PRENASCAN (není hrazeno zdravotní pojišťovnou)

vyšetření plodu z krve matky


  • Užíváte hormonální antikoncepci? Nabízíme vyšetření trombofilních mutací.

  • Riziko nádoru prsu - Genetická konzultace, testování mutací predisponujících k nádoru prsu a vaječníku (BRCA).

  • Celiakie - provádíme vyšetření genetické predispozice k celiakii, nesnášenlivost lepku.
Laboratoře lékařské genetiky s.r.o.
K Olšině 193, Pardubice
Tel. 466 611 203, 776 293 663